Saturday, July 16, 2022 03:00 AM

Matt Schnell

200
Money Line
 
Points

Su Mudaerji

-250

Saturday, July 16, 2022 03:00 AM

Ricky Simon

135
Money Line
 
Points

Jack Shore

-160

Saturday, July 16, 2022 03:00 AM

Dalcha Lungiambula

225
Money Line
 
Points

Punahele Soriano

-275

Saturday, July 16, 2022 03:00 AM

Bill Algeo

220
Money Line
 
Points

Billy Quarantillo

-270

Saturday, July 16, 2022 03:00 AM

Da Un Jung

125
Money Line
 
Points

Dustin Jacoby

-145

Saturday, July 16, 2022 03:00 AM

Dustin Stoltzfus

145
Money Line
 
Points

Dwight Grant

-170

Saturday, July 16, 2022 03:00 AM

Herbert Burns

225
Money Line
 
Points

Khusein Askhabov

-275

Saturday, July 16, 2022 03:00 AM

Abubakar Nurmagomedov

-135
Money Line
 
Points

Philip Rowe

115

Saturday, July 16, 2022 03:00 AM

Jessica Penne

115
Money Line
 
Points

Emily Ducote

-135

Saturday, July 16, 2022 03:00 AM

Charles Jourdain

170
Money Line
 
Points

Shane Burgos

-200

Saturday, July 16, 2022 03:00 AM

Yair Rodriguez

135
Money Line
 
Points

Brian Ortega

-160

Saturday, July 16, 2022 03:00 AM

Michelle Waterson

350
Money Line
 
Points

Amanda Lemos

-450

Saturday, July 16, 2022 03:00 AM

Jingliang Li

155
Money Line
 
Points

Muslim Salikhov

-185

Saturday, July 09, 2022 10:00 PM

Douglas Silva

220
Money Line
2.5
Points

Said Nurmagomedov

-270

Saturday, July 09, 2022 10:25 PM

Armen Petrosyan

175
Money Line
1.5
Points

Caio Borralho

-210

Saturday, July 09, 2022 11:00 PM

Rafael Dos Anjos

175
Money Line
4.5
Points

Rafael Fiziev

-210

Saturday, July 09, 2022 03:00 AM

Sijara Eubanks

175
Money Line
 
Points

Maryna Moroz

-210

Saturday, July 09, 2022 03:00 AM

Austin Lingo

245
Money Line
 
Points

David Onama

-305

Saturday, July 09, 2022 06:10 PM

Saidyokub Kakhramonov

115
Money Line
2.5
Points

Ronnie Lawrence

-135

Saturday, July 09, 2022 06:35 PM

Karl Roberson

115
Money Line
1.5
Points

Kennedy Nzechukwu

-135

Saturday, July 09, 2022 07:25 PM

Tresean Gore

-135
Money Line
2.5
Points

Cody Brundage

115

Saturday, July 09, 2022 07:50 PM

Cortney Casey

155
Money Line
2.5
Points

Antonina Shevchenko

-175

Saturday, July 09, 2022 08:15 PM

Aiemann Zahabi

160
Money Line
2.5
Points

Ricky Turcios

-190

Saturday, July 09, 2022 08:40 PM

Nina Nunes

125
Money Line
2.5
Points

Cynthia Calvillo

-145

Saturday, July 09, 2022 09:10 PM

Michael Johnson

195
Money Line
2.5
Points

Jamie Mullarkey

-245

Saturday, July 09, 2022 09:35 PM

Chase Sherman

165
Money Line
2.5
Points

Jared Vanderaa

-195

Saturday, July 09, 2022 09:55 PM

Denis Tiuliulin

155
Money Line
2.5
Points

Jamie Pickett

-185
No data found.

Boxing Lines